Anténa Yagi – 2.4 GHz – 22 prvků – zisk 18 dB

 

            Pro příjem mikrovlny na delší vzdálenost s horšími příjmovými podmínkami

            jsem se rozhodl vytvořit Yagi anténu se ziskem 18 db. Konstrukční návrh

            vycházel z programu DL6WU, který je ke stažení i na mých stránkách a z

            materiálu co dům dal. Nosné ráhno je z nerezové slabostěné trubky průměr

            8 mm a jednotlivé direktory dipol a reflektor z fosforbronzového drátu

            průměr 2.5 mm. Nerezové trubky jsem kdysi získal jako zmetkový matriál

            a sloužily původně jako podpora rajčat ve skleníku a drát je staré vedení

            původních 220V vedených vzduchem, které se nyní při ukládání do země

            likviduje. Materiál lze použít jakýkoli jiný kovový při dodržení rozměrů.

            Zde jsou vypočtené a zaokrouhlené rozměry jednotlivých prvků:

Prvek

Rozměr prvku

Vzdálenost od reflektoru

reflektor

64 mm

...

dipol

58 mm

27 mm

1 direktor

55 mm

37 mm

2 direktor

54 mm

57 mm

3 direktor

53 mm

83 mm

4 direktor

53 mm

114 mm

5 direktor

52 mm

148 mm

6 direktor

52 mm

185 mm

7 direktor

51 mm

224 mm

8 direktor

51 mm

265 mm

9 direktor

51 mm

308 mm

10 direktor

50 mm

352 mm

11 direktor

50 mm

398 mm

12 direktor

50 mm

44.5 mm

13 direktor

49 mm

494 mm

14 direktor

49 mm

543 mm

15 direktor

49 mm

593 mm

16 direktor

49 mm

642 mm

17 direktor

48 mm

692 mm

18 direktor

48 mm

741 mm

19 direktor

48 mm

790 mm

20 direktor

48 mm

840 mm

 

            Nejdůležitější častí výroby je přesné svrtání ráhna, které je v domácích

            podmínkách velmi problematické. Na připojených obrázcích je vidět postup

            který jsem zvolil. Pro vyznačení bodů jsem ráhno polepil samolepkou na

            které se dají tužkou vyznačit body pro vrtání a na konec ráhna jsem

            přišrouboval plechové křidélko, které pomáhá udržet rovinu vrtání.

            Po vyznačení důlčikem a vyvrtání jsou jednotlivé prvky v posicích fixovány

            zaťuknutím důlčikem a zapájeny cínem. Dipol je připevněn na horní části

            ráhna a je přidržován planžetou. Vnější rozměry dipolu jsou 58 x 18 mm 

            ( ohýbáme přes kulatiny 13mm ) a rozteč pro připojení koaxiálního kabelu 

            je 8 mm. Provedení je patrné z přiložených obrázků.

            Připojení k dipolu je provedeno kabelem Belden H 155 o impedanci 50 ohmů

            a symetrizace a transformace je provedena půlvlnou smyčkou. Délka smyčky

            je pro použitý kmitočet 61 mm x koeficient zkrácení, který se pohybuje

            pro různé typy kabelů cca 0.6 - 0.8. Svod je ukončen konektorem N.

                     

           

                      

 

 

               text                                          OK1HDP                                               ©pdena2003